Ko je Srđan Veljović? Fotografijom protiv Srbije

istraga

Posle višenedeljnih napada vojvođanskih separatista na nas, koji su imali za cilj da prestanemo sa radom, ISTRAGA nastavlja svoje delovanje protiv svih anti-državnih elemenata u Srbiji. Nastavljamo da informišemo javnost o svim organizacijama i pojedincima koji rade protiv interesa Srbije.

Ko je Srđan Veljović?

Srđan Veljović je fotograf koji je svoju celokupnu karijeru posvetio Vukovaru. On se skoro dve decenije bavi fotografijama koje imaju za cilj da pokažu kako su Srbi počinili zločine u Vukovaru nad Hrvatima. Srđan Veljović je u Beogradu organizovao više izložbi koje su bile posvećene Vukovaru. Obilatu pomoć u svom radu je dobio i od Staše Zajović i Žena u crnom. Njihov krajnji cilj je bio da se Srbija optuži za rat u Hrvatskoj.

Zajedno sa Ženama u crnom u Novom Sadu 2016. godine pravi izložbu svojih fotografija Vukovara. Povod za ovu izložbu je bio 25. godina od ulaska JNA u Vukovar. Srđan Veljović i Žene u crnom koriste ovu priliku da još jednom optuže Srbiju za rat u Hrvatskoj i navodne zločine u Vukovaru. Građani Novog Sada na ovu provokaciju odgovaraju uništavanjem izložbe.

Srđan Veljović je sa svojim istomišljenicima imao još akcija protiv Srbije. Zajedno sa Ženama u crnom učestvovao je u skrnavljenju spomenika u Beogradu. Tako su na spomenik patrijarha Pavla stavili kecelju. Učestvovao je u predstavi “Srebrenica kad mi ubijemo” o navodnim zločinima Srba. Aktivno je učestvovao u protestima “Ne davimo Beograd “i protestima u Beogradu.

ISTRAGA

Leave a Comment

Your email address will not be published.